عکسی جالب از ناصر الدین شاه قاجار

ناصرالدین-شاه-450x300

در این قسمت از سایت برای شما دوستان عکسی حالب از ناصرالدین شاه چهارمین شاه از قاجاریان که در حالت خودمانی گرفته شده است را قرار داده ایم که در ادامه مطلب می توانید مشاهده نمایید.