تعرفه تبلیغات سایت 

مبالغ به تومان میباشد

  یک ماهه سه ماهه
بنر 120*240 سمت راست 30,000 80,000
بنر 120*240 سمت چپ 30,000 80,000
بنر 468*68 بالای سایت 50,000 ,120,000
پست ثابت بالای سایت نمایش در تمام صفحات و دو عدد فقط 90,000 250,000
پست ثابت پایین سایت نمایش در تمام صفحات و دو عدد فقط 70,000 180,000
بنر گوشه صفحه سمت چپ یا راست به صورت مثلثی
60,000 150,000
بنر گوشه صفحه سمت چپ یا راست به صورت 120*240
70,000 180,000
Id Yahoo : elahi_jafar